Giới thiệu

Ngày đầu đến nơi, tôi thấy choáng ngợp vì dây chuyền sản xuất tự động cực kỳ hiện đại, là mơ ước của cả một đất nước, của Việt Tiệp. Đó là món quà Tiệp Khắc dành cho Hà Nội thông qua việc trang bị cho một số công ty, trong đó có Khóa Hà Nội (tiền thân của Khóa Việt Tiệp) tượng trưng cho tình hữu nghị giữa hai nước. Hiện tại, trong số các cơ sở sản xuất Tiệp Khắc tặng Việt Nam hồi đó, chỉ còn mình Khóa Việt Tiệp vươn lên trên thương trường, các đơn vị còn lại đã bị xóa sổ hết rồi.

Từ niềm tự hào được làm việc trong một nhà máy hiện đại như thế, chúng tôi bắt tay vào việc làm chủ thiết bị, dần dần yêu nghề lúc nào không biết. Đó là điểm bắt đầu cho chặng đường gần 40 năm gắn bó với Khóa Việt Tiệp của tôi.\

Ngày đầu đến nơi, tôi thấy choáng ngợp vì dây chuyền sản xuất tự động cực kỳ hiện đại, là mơ ước của cả một đất nước, của Việt Tiệp. Đó là món quà Tiệp Khắc dành cho Hà Nội thông qua việc trang bị cho một số công ty, trong đó có Khóa Hà Nội (tiền thân của Khóa Việt Tiệp) tượng trưng cho tình hữu nghị giữa hai nước. Hiện tại, trong số các cơ sở sản xuất Tiệp Khắc tặng Việt Nam hồi đó, chỉ còn mình Khóa Việt Tiệp vươn lên trên thương trường, các đơn vị còn lại đã bị xóa sổ hết rồi.

Từ niềm tự hào được làm việc trong một nhà máy hiện đại như thế, chúng tôi bắt tay vào việc làm chủ thiết bị, dần dần yêu nghề lúc nào không biết. Đó là điểm bắt đầu cho chặng đường gần 40 năm gắn bó với Khóa Việt Tiệp của tôi.

Ngày đầu đến nơi, tôi thấy choáng ngợp vì dây chuyền sản xuất tự động cực kỳ hiện đại, là mơ ước của cả một đất nước, của Việt Tiệp. Đó là món quà Tiệp Khắc dành cho Hà Nội thông qua việc trang bị cho một số công ty, trong đó có Khóa Hà Nội (tiền thân của Khóa Việt Tiệp) tượng trưng cho tình hữu nghị giữa hai nước. Hiện tại, trong số các cơ sở sản xuất Tiệp Khắc tặng Việt Nam hồi đó, chỉ còn mình Khóa Việt Tiệp vươn lên trên thương trường, các đơn vị còn lại đã bị xóa sổ hết rồi.

Từ niềm tự hào được làm việc trong một nhà máy hiện đại như thế, chúng tôi bắt tay vào việc làm chủ thiết bị, dần dần yêu nghề lúc nào không biết. Đó là điểm bắt đầu cho chặng đường gần 40 năm gắn bó với Khóa Việt Tiệp của tôi.

Sửa Chữa Nhà Trọn Gói Hoàng Phong

Liên hệ ngay với chúng tôi để thực hiện dự án của bạn